Nordmarka

Nordmarka
Danmark fra Larkollen

søndag 31. august 2014

NUC 100-Forberedelser: Utsetting av sjekkpunkter/rekognosering fra Mylla dam til Roensætra

Sjekkpunkt Pershusfjellet-Utsyn mot sør/sørøst
Under årets NUC gjennomføres tidtagingen ved at hver deltaker løper med GPS-enhet som registrerer mellomtider og løpt trase fortløpende. Enheten har i tillegg en innebygd "nødknapp" som gir muligheten for deltaker til å gi oss beskjed om at noe alvorlig har skjedd.
Løypekartet som finnes på løpets hjemmeside definerer godkjent løype og så lenge deltakeren følger denne vil mellomtider bli registrert fortløpende på "sjekkpunkter" som fremkommer på løypekartet. For å gi hver enkelt deltaker en ekstra trygghet for at en er på "rett vei" setter vi ut fysisk informasjon på sjekkpunktene i form av en postplakat og en refleksskjerm.

Sjekkpunkt Sinnerdammen
Formålet med refleksskjermen er for å sikre at sjekkpunktet er mest mulig synlig for deltakeren-også i mørket, mens postplakaten gir informasjon om hvilket sjekkpunkt deltakeren befinner seg på.

I går, lørdag, 30.8.14, ble det satt ut sjekkpunkter fra start til Roensætra-noe som utgjør knapt halvparten av distansen. Med på runden var også Monica Strand og Knut Paalsrud-deltakere i årets NUC 100-som benyttet anledning til å gjøre seg kjent med løypa og fikk en-forhåpentligvis-fin treningstur i tillegg. Start fra Mylla dam og retur fra Roensætra til Mylla dam. Totalt ca 55 km.
Dagen ville bli lang så en tidlig start er alltid å foretrekke. Litt før 0830 gikk den og "målgang" var 12t senere.

Starten ved Mylla dam
Den første etappen til Bislingsæter byr på en del høydemeter, men det flater ut rett etter veien til Bislingen fjellstue krysses lenger opp. Frem til veien går løypa styggbratt opp i granskogen og her var det mye vindfall for 3 mnd siden, men nå er det ryddet slik at farbarheten er betydelig bedre.

Opp fra Mylla dam
Det er relativt god løpbarhet etter at løypa forlater granskogen, men det er mye myr frem til den går inn i granskogen igjen idet den siste delen ned mot Sjekkpunkt Syljusæter gjenstår.
Her var det og er fortsatt mye vindfall.

Siste del av løypa ned mot Syljusæter
Bruk heller litt mer tid slik at sannsynligheten for uhell reduseres.
På Syljusæter er sjekkpunktet plassert på  hytta som vist på bildet nedenfor.


Sjekkpunkt Syljusæter

Etter Syljusæter følger løypa blåstien mot Bislingflaka først langs en grus-/kjerreveg hvr fremkomsten tidligere i år var noe krevende pga vindfall. Nå er det ryddet og fremkomsten er god.

Stidele ved endepunktet på atkomstvegen til Syljusæter
Løypa går mot nord-til venstre i bildet-mot Bislingen fjellstue.
Sammenlignet med tidlgiere år er fuktigheten i bakken på normale nivåer og det betyr en del myr de fleste stedene langs løypa-så også den siste delen opp mot Sjekkpunkt Bislingflaka og videre ned over myrene til vi møter granskogen igjen på veien mot Åssjøsætra. Her var det, og er fortsatt, en del vindfall.

Vindfall øst for Åssjøsætra
Rett etter vindfallet møter vi grusvegen som kommer opp fra Åssjøvika.

Knut på vei ned til grusvegen
Stidelet etter Sjekkpunkt Åssjæssætra-som viser veg til hhv Kollern og Trantjern-er fortsatt ikke istandsatt  og jeg setter det opp igjen slik at det viser korrekt veg. Dersom ikke DNT gjør noe her må vi sette opp et skilt. Trantjern er imidlertid rett frem og Kollern opp til venstra.


Videre er det greit ned til Trantjern og oppover igjen til Kollern. Det er fortsatt en del beitedyr i området her, men de vil erfaringsmessig være borte løpsdagen.

Beitedyr på vei opp mot Kollern
Vel opp på Kollern blåser det friskt i dag, men utsynet er storslagent som alltid-en av mine favorittopper i Nordmarka.

Kollern-Majesteten i Nordmarka
Ned fra Kollern er det bratt innledningsvis og jeg finner alltid en glede i å trøkke på litt ekstra ned her.

Full fart nedover

Etter Gudbrandstjern går løypa inn i skogen ved enden av et hogstfelt og her var det vindfall for 3 mnd siden, men er ryddet nå.
Jeg velger å sette ut sjekkpunktet på Tverrsjøstallen allerede nå og håper det får stå i fred, men en sjekk vil det bli før løpsdagen uansett.
I begge ender av Pershusfjellet er det ryddet for vindfall og løpbarheten er derved bedret.
Også i dag er det flott å ta seg over Perhusfjellet og det er også mange andre ute.

Fra Sjekkpunkt Pershusfjellet
Løypa videre ned til Spålen og Sinnerdammen er godt løpbar. Deretter er det vestover først over tunet til Sinerdammen turisthytte.

Broa ved Sinnerdammen
Sjekkpunktene Ugla og Spålsberget blir greit plassert og deretter står Spålssætra for tur. Fra Sinnerdammen til Spålssætra er det god fremkommelighet.

Spålssætra er synlig fra løypa
 Løypa fra Spålssætra til Steinvollsætra er lite benyttet og det er noe vindfall frem mot Nautsundkollen som sannsynligvis blir liggende til det råtner bort all den tid vi er i naturreservatet.
Etter stidelet sør for Nautsundkollen går løypa først litt nedover mot øst før den dreier mot sør mot sydenden av Spålen. Innledningsvis her er det mye vindfall og det blir sannsynligvis også liggende til det råtner bort selv.

Vindfall i sørenden av Spålen

Helt sør i Spålen er det vakkert som alltid.

Vakre Spålen
Helt syd i Spålen går løypa bratt opp mot Steinvoll sætra og inn mot sjekkpunktet er det en del vindfall fortsatt. Det samme gjelder litt etter sjekkpunktet i stigningene opp mot Tvetjørnhøgda på vei mot Finnstad. Løypa den siste delen mot Finnstad er litt preget av at storfe har oppholdt seg her og er stedvis litt sundtråkket. Vel fremme på Finnstad er idyllen på plass som før.

Finnstad
Fremkommeligheten videre er god og snart er Holosætra der-en flott plass i marka.

Holosætra med Pershusfjellet i bakgrunnen
Også over mot Roensætra er fremkommeligheten god og snart er Sjekkpunkt Roensætra også der.
Deretter går løpeturen langs grus til Mylla dam med unntak av en liten avstikker mellom Stavangermyra og Trantjern som var ny også for meg.

Kort oppsumert:
Vindfall før Syljusæter, ned mot Åssjøsætra, etter Spålssætra, i sydenden av Spålen og ved Steinvollsætra.
Det er vått i bakken og normalt bløtt i myrene-regn med å bli våt på beina.
Beitedyr: Erfaringsmessig borte på løpsdagen
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar