Nordmarka

Nordmarka
Danmark fra Larkollen

søndag 22. mars 2020

Danserfjella


Danserfjella er det høyeste punktet i Råde kommune og tidligere også Østfold.
Jeg hadde aldri vært der tidligere og det er et veldig greit utgangspunkt for en søndagstur.
Det skulle også være litt krevende orientering og det er jo bare spennende.
Lite besøkt var det sikkert også med ingen tilrettelegging som stier, merking osv.

Parkering var vanskelig å finne ved det planlagte utgangspunktet(Sjursbråtatjerna), men jeg fant en plass lengre sør i en lomme langs veien.

Her bar det opp en gammel hogstveg og videre på en svært utydelig sti frem mot det langstrakte myrpartiet som ligger rett øst for Danserfjella.Generelt er det skrint jordsmonn og det betyr at furua trives best og det blir mer åpent.
Likevel var det mye vegetasjon og tilnærmet null utsyn utover selve området.

Terrenget er veldig ensartet og det er lett å gå seg bort dersom man ikke er bevisst på orienteringen hele tiden. Selv har jeg en trang til å dreie mot høyre og kommer gjerne tilbake til utgangspunktet dersom det ikke utøves orientering løpende.

Det er likevel enkel orientering dersom bevisstheten er der og man følger nøye med hele tiden.
GPS kan være til hjelp-noe det var i dag ettersom kart ikke var med. Ellers er myrdraget med de 3 tjernene et greit holdepunkt.

Høydeforskjellene er små og etterhvert er jeg fremme med myrpartiene og passerer disse greit med trygg avstand til tjernene. Deretter litt opp også er jeg på høydedraget som utgjør selve Danserfjella.
På flere av de høyeste punktene er det satt opp varder. Lengden på høydedraget fra nord til sør er
1,5-2 km og ca 2 km inn fra vegen til fjellpartiet.

Elgen trives godt her inne. Jeg fant lort flere steder av nyere dato. Egentlig ikke overraskende med så lite tilrettelegging og derved lite besøk.

Etter et lite trekk på en snau km dreier jeg mot øst igjen og ned til myrpartiet som krysses greit på et tørrere parti sør for tjernene. Deretter er det greit frem i østlig retning til jeg finner den umerkede stien og etterhvert den gamle hogstvegen ned til bilen igjen.Herlig korttur på ca 1,5 t og 4 km i skikkelig skogsterreng.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar