Nordmarka

Nordmarka
Danmark fra Larkollen

søndag 8. april 2018

Larkollenmarka, del 2 av 3

Kjempekastet, gravhaug
Denne runden går som den første, først nord for deretter å returnere sørover igjen i en fin runde.
Start fra Tollefsrød, gjennom Støtvigskogen og frem til Bråthu, frem til og gjennom Oppstadskogen og opptil Kjempekastet. Videre frem til Urstadmyr, Balke og frem til Vang skole-som er det nordligste punktet før det bærer sørover igjen i en annen løype. Først er det frem til Balke gård, forbi Evje golfpark og forbi Vardåsen på østsiden. Deretter Sanne og over i Støtvigdalen som følges sørover før det helt avslutningsvis dreier øst og frem til utgangspunktet på Tollefsrød.
En fin runde på knappe 19 km i en relativt flat løype, men i sugende terreng. For meg også ny partier fra Urstamyra frem til Vang skole og deretter til Evje.
Fra starten ved Tollefsrød er det vått, men greit å løpe.

Litt lenger inne forlater jeg blåstien og løper ut på umerkede stier frem til stidele sør i Støtvigskogen

Her forlates blåstien som forsvinner til høyre
Åpent i gammelt hogstfelt lenger fremme
Stidele
Ved stidelet krysses blåstien og løpeturen bærer videre nordover mot Bråthu.


Lenger nord er jeg inne på blåstien igjen.


Hogstfelt litt sør for Bråthu
Stidelet ved Bråthu
Ved Bråthu er halvtimen passert og ditt 4km. Rolig tempo passer best for en gammel kropp som min.
Det bærer videre på litt grus frem til stidelet rett sør for Oppstadskogen som skal krysses.


Inn mot Oppstadskogen
Oppstadskogen
Ved stidelet rett sør for Kjempekastet bærer det først litt vest mot Evje før stien tar meg ut i terrenget mot Kjempekastet.

Her bærer det fremover i flott terreng og opp til åsryggen med gravhaugene som bærer navnet Kjempekastet.

Det må ha vært flott utsyn her oppe før trærne slo rot og strakte seg oppover i høyden. Det bærer fremover langs åsryggen og ned til stidelet mot Vang skole på nordsiden av åsryggen.


Deretter er det videre på fin skogssti før jeg er fremme ved Urstamyr (terra incognito)

Urstadmyr
Knærne mine er ikke som de engang var og protesterer tidvis kraftig dersom jeg blir for ambisiøs med mengde og høydemeter. I dag er det litt protester innledningsvis før det takk og lov blir stille.
"Blåmerkingen" er svært sparsom og det bærer fremover i kulturlandskapet vegkryssing ved Balke langs kjerreveger og ditto stier.Ved Balke krysses veien og her er det bare å se seg godt for.


Lenger fremme er det stidelet igjen og her får jeg to alternative løypevalg til Vang skole. Selvfølgelig velger jeg det lengste-som også byr på tidvis flott skogsstiløping-gleder meg til underlaget får tørket ut litt.

Flott med to alternativer
Gjennom skogen mot Vang skole
Infotavle v/Vang skole
Vel fremme ved Vang skole etter ca 10 km finner jeg et kart i boksen under som blir godt å for å finne stien frem til Balke gård-her er det kun stidelene som er merket. Vel, noen utfordringer er det fint å få.

Og her forsvant blåmerkene....Balke gård
På Balke gård er det full aktivitet med åpen gård og ridning. Jeg løper gjennom og tar meg frem den siste delen til Evje golfpark.


Evje golfpark i den fjerne
Fra Evje golfpark er jeg på kjente stier igjen og følger løypa frem til Vardåsen og på østsiden frem til Sanne hvor vegen krysses.


Stidele ved Evje Golfpark

Mot Nyjordet

Stidele ved Nyjordet

Stidelet opp til utsynstårnet på Vardåsen

Sanner..ved nordenden av Botnertjernet
Vegen krysses med stor forsiktighet..det kjøres svært fort her og jeg har livet kjært.
Litt stigning og så åpner landskapet seg i nordenden av Støtvigdalen-som skal følges helt til sørenden og endepunktet på Tollefsrød.

Støtvigdalen


Utsyn fra Nedre Støtvig og nordover mot Vardåsen

Idyll ved Nedre Støvig
Ikke lenge etter er jeg fremme og kan ta to trøtte bein frem til der jeg bor like ved.
En flott runde i skogen og enda bedre blir den når det får tørket opp litt.


søndag 1. april 2018

Larkollenmarka Rundt, del 1 av 3

Oppstadsaga
Hvem skulle tro det var så mye stier i Larkollenmarka. I tillegg til de som nå er blåmerket er det et stort antall umerkede, samt rødstier(som ikke er mye i bruk lenger). I fjor ble det merket blåstier og da kom også et turkart ut som er til stor hjelp i navigeringen før man blir kjent og klarer seg uten.
Stiene i Larkollenmarka er i hovedsak nord-sør orientert. I tillegg til blå-/rødstier/umerkede stier går også Kyststien gjennomområdet, samt Blomsterstien-som er kjerreveger som går på kryss og tvers i hele området. Det er typisk kulturlandskap med blanding og skog og åpne områder med en del dyrket mark. I tillegg til alt dette er det også 3 naturreservater i området(Vardåsen, Kajalunden og Kurefjorden).
Min første del tok meg fra helt fra startpunktet Lensmannssvingen-helt i sørøstlige hjørnet, langs Kyststien til sørenden av Kureåsen, over Kureåsen, på vei til starten på "Ryggejoggen" rett sør for Rygge Kirke og gjennom marka på blåsti tilbake til Tollefsrød. En løpetur på 17,5 km på et vinterlig underlag selv om sola varmer godt tidvis. En gammel skrott som meg trenger tid til alt dette som var overstått på knappe 2,5t. Det gledeligste, foruten den flotte naturen, var at kneet mitt ikke ble kranglete igjen.
Starten v/Lennsmannssvingen
Fra starten bærer det gjennom boligområdene på Kyststien på veststsiden av Kurefjorden. Det er flott innover.Rett etter utsiktstårnet ved naturrservatet Kurefjorden, åpner landskapet seg og Kureåsen åpenbarer seg.


Stien forlates og etter litt grus og asfaltveg går ferden inn i skogen i sørenden av Kureåsen på en umerket sti. Herlig.
Det er glatt føre og farten må ned for at det skal være mulig å ta seg frem med livet i behold.

Fornøyd løper på Kureåsen
Kureåsen er knappe 2 km lang, men flott å løpe gjennom til tross for det glatte underlaget.Ved nordenden løper jeg ut på asfalten igjen.


..og følger veien frem til Kirkegrenda rett sør for Rygge kirke der "Ryggejoggen" har start- og sluttpunkt.

På vei mot Rygge kirke

Ved Kirkegrenda
Starten for Ryggejoggen
"Ryggejoggen" har 2, 4 og 7 km løyper og det er flotte skogsløyper som byr på en fin runde fra start og så langt sør som til Kjempekastet(for 7 km-løypa). Selv skal jeg gjennom hele skogen tilbake til Tollefsrød. Først bærer det over kanten av jordene på en fin sti.


Skogen overtar like etter med tidvis idylliske partier frem mot Kjempekastet.Ved stidelet rett øst for Kjempekastet..som er en gammel gravhaug på en høyde...


..bærer det videre gjennomNærumskogen.


..frem til nytt stidele på Nærumsvegen


Deretter er det vegløping en kort bit frem til stidelet ved Bråthu, hvor det bærer ut i skogen igjen.


Bråthu
Det er en fin løype med mye avveksling. Litt skog, litt grus og avveksling mellom tette og åpne partier. Lenger fremme er det en lysning i skogen etter hogst.


Flatehogst er slett ikke et vakkert syn og jeg gremmes alltid over det.
Heldigvis er pinen kort og jeg dukker fort inn i skogen igjen.


Vel fremme på Orefellen er store deler av "sørgående" del tilbakelangt.


Det er flott i skogen også etter dette frem mot Tollefsrød.Ikke lenge etter er jeg fremme på Tollefsrød-som er like i nærheten av Lensmannssvingen-fornøyd etter en flott runde i skogen.